Gizlilik Politikası


GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını (“Gizlilik Politikası”) dikkatlice okuyunuz. Site Kullanım Şartları bir bütün olup, Site’yi kullanmaya başlayarak ikisini de kabul etmiş olursunuz.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Zümrüt Apt. No.32 D.8 Şişli, İstanbul adresindeki Zeynep Eray - Art & The Street firmasının (“Art & The Street”) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcılar”) Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken ve alışveriş yaparken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’yi kullanmaya devam etmekle, bu Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

Kullanıcılar, Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Art & The Street tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılara ilişkin bilgiler tamamen Kullanıcıların özgür iradeleri ile Art & The Street’e sağlanmaktadır.

 1. 6698 Sayılı Kişiler Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Art & The Street Kullanıcılar tarafından kendisine verilen kişisel bilgileri Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası’nda ve aşağıda belirtilen amaçlara uygun olarak kaydedebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilir, devredebilir, sınıflandırabilir ve işleyebilir:
 2. Siparişlerinizin işleme konulması,
 3. İlgili ürünlerin pazarlanması,
 4. Kullanıcı işlemleri ile ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve Kullanıcı ile Art&TheStreet’in bağlantısının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,
 5. Pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak,
 6. Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 7. Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek için.
 8. Site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizin Art & The Street, bağlantılı şirketler veya ortaklar tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.
 9. Ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürüne göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur.
 10. Kullanıcıların Site’yi kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Art & The Street’den bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak gerçekleştirilmektedir. Art & The Street kredi kartı şifresi gibi bilgilerinizi görmez ve kaydetmez.
 11. Site’mizden ürün almak için girilen Kullanıcı bilgileri gizlidir ve diğer Kullanıcılar tarafından görülmez.
 12. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile Art & The Street dışındaki kuruluşlara dağıtılarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.
 13. Site’deki 128 bit SSL sayesinde Kullanıcıların kredi kartı bilgileri üçüncü şahısların gözünden ve müdahalesinden korunmaktadır. Sipariş işlemlerinin bütün aşamasında tüm bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri akışı şifreli olarak yapılmaktadır. Bu, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde Site’ye verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek bankaya gönderilir. Art & The Street hiçbir Kullanıcının kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasında Kullanıcıların Hakları: Kullanıcılar kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir.

 1. işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bilgi talep etmek, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etmek,
 2. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi almak,
 4. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini talep etmek,
 5. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (iii) ve (iv) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
 6. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 7. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

Gizlilik Politikasının Tadili: Art & The Street, Gizlilik Politikası’nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Art & The Street’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Art & The Street yenilenen kurallar konusunda Kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Site’ye yüklenecektir. Art & The Street Site’de güncellenen Gizlilik Politikası hakkında Kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve periyodik olarak gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir.

Kurabiye – Cookie

Art & The Street, Kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site'yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirler.

Üçüncü Taraflar

Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcısı) Kullanıcılara Art & The Street’de kaydedilmiş olan bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kullanıcıların bilgilerinin bu şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmasını kabul etmeleri halinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişisel bilgilerin saklanma ve ifşa edilme ve bunlara erişme ve kullanma hakkını vermiş olurlar.

Art & The Street’in Site dahilinde link verdiği diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve bir taahhütte bulunmamaktadır.

Ticari Elektronik İletiler

Art & The Street, Kullanıcılardan temin edilen kişiler bilgiler aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Art & The Street tarafından iletilen ticari elektronik iletileri Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise shop@artandthestreet.shop adresine e-posta gönderip posta listeden çıkmaları gerekmektedir.

KULLANICILAR İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ KONUSUNDA MUTLAK BİR GARANTİ VERMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI BİLMELİDİR. BU SEBEPLE KULLANICILAR KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞIRKEN TEDBİRLİ DAVRANMALIDIR.

KULLANICILARIN BİLGİLERİNİ ART&THESTREET’E SUNMA VEYA BU BİLGİLERİN SİTE’DE GÖSTERİLMESİ VEYA BU GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANIM KOŞULLARI HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARSA, SİTE’Yİ KULLANMAMALI VE ALIŞVERİŞ YAPMAMALIDIRLAR.